Με μεγάλη χαρά συμμετέχω στην σημαντική πρωτοβουλία επιμόρφωσης Intuizoon IN PET CARE της AENORASIS στον τομέα της Κτηνιατρικής εξετάζοντας τις εξελίξεις που αφορούν τον τομέα της Πώλησης στην Κτηνιατρική.

Η επόμενη μέρα είναι γεμάτη ευκαιρίες, προσδοκίες και προκλήσεις. Σε αυτό το πρίσμα θα κουβεντιάσουμε θέματα όπως η Κτηνιατρική στην νέα εποχή, η αγορά μικρών ζώων και ο ρόλος του Κτηνιάτρου, πως ορίζουμε την ποιοτική εξυπηρέτηση, το ρόλο του μικρού ζώου την εποχή της κρίσης, την διαχείριση Κτηνιατρείου και τα φυσικά προϊόντα

Πληροφορίες

  • Κυριακή 6 Μαϊου 2018
  • 11.00 - 13.30
  • Τραπεζούντος 17 &
    Α.Παπανδρέου, Μελίσσια