Μάρτιος 7, 2018

3 είδη πωλητών: Δαυίδ – Κυνηγός – Patriot

Εάν κάποιος εργάζεται σαν πωλητής είναι σίγουρο ότι βρίσκεται σε ένα από τα παρακάτω στάδια: I. «Δαυίδ» II. «Κυνηγός» III. “Patriot”
Νοέμβριος 30, 2017

Χρυσοί κανόνες ενός Πωλητή

Ξεκινώντας ένας πωλητής την προσέγγιση ενός νέου ή υφιστάμενου πελάτη, θα πρέπει να έχει στο μυαλό του κάποιους βασικούς κανόνες ώστε να καταφέρει να αντιμετωπίσει τις […]