Μάιος 30, 2018

Video: Intuizoon in Petcare της AENORASIS : «Πώληση στην Κτηνιατρική Ιατρική – Η επόμενη μέρα»

Intuizoon Academy organized the first one-day seminar on SALES in VET CLINICS: THE NEXT DAY, which was held by Mr Nikolaos Bazionis, on Sunday 6th of […]